Aυτοδίκαιη χρήση ρεπό

Μετά από πολλά ερωτήματα συναδέλφων μας, η Ένωσή μας με το υπ’ αριθμ. 110/2014 από 28-07-2014 έγγραφό της, έθεσε στην Δ/νση Νομικής Υποστήριξης/Α.Ε.Α.

τα παρακάτω ερωτήματα που αφορούν την ερμηνεία του Π.Δ. 394/2001 σχετικά με το δικαίωμα αυτοδίκαιης χρήσης των ημερήσιων αναπαύσεων από τα μέλη της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ παράλληλα απέστειλε γνωμοδότηση της Νομικής Συμβούλου μας, κας Παναγιώτας ΦΑΡΜΑΚΗ, για το εν λόγω ζήτημα.
Ωστόσο, προβληματισμό μας δημιούργησε η πολύμηνη καθυστέρηση της νομικής Υπηρεσίας να απαντήσει στην Ένωσή μας, η οποία εν τέλει προέκυψε μετά από αλλεπάλληλες οχλήσεις μας για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα το οποίο αφορά όλο το αστυνομικό προσωπικό.
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ:

Α) Είναι σύννομη η πρακτική που ακολουθούν ορισμένες Υπηρεσίες, οι οποίες χορηγούν μια μόνο ημερήσια ανάπαυση κατά τη 12η – 15η ημέρα της δεύτερης εβδομάδας, παρότι κατά συμψηφισμό οφείλονται δυο ρεπό που πρέπει να χορηγηθούν;
Β) Η χορήγηση μιας μόνο ημερήσιας ανάπαυσης, κατά τη 12η – 15η ημέρα της δεύτερης εβδομάδας συνεπάγεται την απώλεια του δικαιώματος υποβολής αναφοράς – γνωστοποίησης, αμέσως μετά την παρέλευση του δεκαπενθημέρου, για τη λήψη του ενός μόνο οφειλόμενου ρεπό;
Γ) Είναι σύννομη η αντιμετώπιση του ανωτέρω φαινομένου υπό τις εξής ερμηνευτικές εκδοχές της σχετικής διάταξης;
• κατά τη ρητή γραμματική διατύπωση του αρ. 1 παρ. 3 Π.Δ. 394/2001 προβλέπεται ότι το αστυνομικό προσωπικό στο οποίο δεν χορηγήθηκαν οι ημερήσιες αναπαύσεις, μετά το πέρας του δεκαπενθημέρου, κάνει, αυτοδικαίως, χρήση των οφειλόμενων ημερησίων αναπαύσεων. Εκ της διατύπωσης της διάταξης συνάγεται ότι εφόσον έχει χορηγηθεί μια εκ των δυο δικαιούμενων ημερήσιων αναπαύσεων κατά την 12η – 15η ημέρα, μετά το δεκαπενθήμερο τα μέλη του αστυνομικού προσωπικού δύνανται άμεσα να γνωστοποιήσουν την αυτοδίκαιη χρήση της δεύτερης ημερήσιας ανάπαυσης. Η ερμηνεία αυτή προκύπτει από τη χρήση πληθυντικού αριθμού «…κάνει, αυτοδικαίως, χρήση των οφειλόμενων ημερησίων αναπαύσεων...», χωρίς να εξαιρείται ρητά η περίπτωση που το οφειλόμενο ρεπό είναι μόνο ένα. Συνεπώς, προς αντιμετώπιση της ανωτέρω πρακτικής, η αυτοδίκαιη χρήση μιας ημερήσιας ανάπαυσης δεν αντιτίθεται προς το γράμμα του νόμου και το μέλος της Ελληνικής Αστυνομίας δύναται να γνωστοποιήσει τη χρήση της μιας οφειλόμενης ημερήσιας ανάπαυσης. Δυνάμει της ανωτέρω ερμηνείας δεν παραβιάζεται ούτε ο σκοπός του νομοθέτη, καθώς επιτυγχάνεται η υποχρέωση της χορήγησης των δυο ημερησίων αναπαύσεων κατά το αυστηρό χρονικό πλαίσιο που θέτει ο νόμος, πλέον ότι προστατεύεται το προσωπικό από την υπέρμετρη καταπόνηση, η οποία τυχόν συνεπάγεται την μείωση της υπηρεσιακής απόδοσης και την έκθεση της Υπηρεσίας και των αστυνομικών υπαλλήλων σε κινδύνους. Και
• με δεδομένη την υποχρεωτική χορήγηση των ημερησίων αναπαύσεων, σύμφωνα με το αρ. 1 παρ. 3 Π.Δ. 394/2011, το δεύτερο ρεπό, εφόσον δεν χορηγείται εντός του δεκαπενθημέρου δύναται να μεταφέρεται αυτοτελώς στην επόμενη εβδομάδα (τρίτη εβδομάδα) και να χορηγείται με την ίδια διαδικασία. Ειδικότερα, σε περίπτωση που την 12η, 13η, 14η, 15η ημέρα δοθεί μόνο μια ημερήσια ανάπαυση (το ρεπό της πρώτης εβδομάδας), το δικαίωμα της δεύτερης ημερήσιας ανάπαυσης (από το ρεπό της δεύτερης εβδομάδας) μπορεί να μεταφερθεί αυτοτελώς στην επόμενη εβδομάδα (τρίτη εβδομάδα), αποτελώντας ως προς αυτή πρώτο από τα δυο ρεπό. Δηλαδή στο τέλος της τρίτης εβδομάδας πρέπει να χορηγηθούν δυο ημερήσιες αναπαύσεις, μια που προέρχεται από το ρεπό της δεύτερης εβδομάδας και μια που γεννήθηκε κατά τη διάρκεια της τρίτης εβδομάδας.

Ο Κλάδος Διοικητικής Υποστήριξης & Ανθρωπίνου Δυναμικού/ Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης /Τμ. 1ο Νομικών Υποθέσεων/ Α.Ε.Α., μας απάντησε με το υπ' αριθ. 1710/15/338200 από 21-02-2015 έγγραφό του, με θέμα: «Χορήγηση Ημερήσιας Ανάπαυσης Αστυνομικού Προσωπικού», το οποίο επισυνάπτουμε και με το οποίο οφείλουν πλέον να ευθυγραμμιστούν όλοι οι Διοικούντες της Ελληνικής Αστυνομίας.

Τέλος, θέλουμε να τονίσουμε την παρ. 4 του εγγράφου που αναφέρει: «… όσον αφορά στις περιπτώσεις όπου η Διοίκηση αρνείται να συμμορφωθεί προς την υποχρέωσή της, ως αυτή εκτίθεται ανωτέρω και προβαίνει στη χορήγηση μιας μόνο εκ των δυο δικαιούμενων ημερήσιων αναπαύσεων κατά την 12η – 15η ημέρα, το αστυνομικό προσωπικό δύναται, κατά τα ρητώς οριζόμενα στο π.δ. 394/2001, μετά το πέρας του δεκαπενθημέρου να κάνει αυτοδίκαιη χρήση της οφειλόμενης δεύτερης ημερήσιας ανάπαυσης, με μόνη προϋπόθεση την υποβολή αναφοράς-γνωστοποίησης προς την Υπηρεσίας του.»

Παρακαλούμε τα μέλη μας να μην διστάσουν να κάνουν χρήση της ανωτέρω διάταξης, καθώς η ημερήσια ανάπαυση είναι αναφαίρετο δικαίωμά μας και δεν μας χαρίζεται από κανέναν. Η Ένωση, όπως πάντα, θα σταθεί δίπλα σε κάθε συνάδελφο και δε θα επιτρέψει καμία αναίτια καταστρατήγηση του δικαιώματος μας αυτού.

 

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

THESSpolice

  • ΔΗΜΟΦΙΛΗ
  • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ-ΣΥΝΤ/ΚΑ
  • Tags

THESSpolice

ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:

Κύρια άρθρα

cache/resized/a3ed9e00d2b22668a7a9c2e098ea75a1.jpg
Εδώ και χρόνια, συγκεκριμένες ημερομηνίες και γεγονότα έχουν συνδεθεί με ταραχές και καταστροφές.
cache/resized/d59a3c2e3cbae4e724088651ba98ac0d.jpg
Η απόφαση με αριθμό 946/2018 δικαιώνει για πρώτη φορά δημοσίους υπαλλήλους του στενού πυρήνα του
cache/resized/e47aea2025fa49faf83b4e562e53edf9.jpg
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης καταγγέλλει την αναχρονιστική και ανάρμοστη προσπάθεια
cache/resized/1d152f335765ddbd9e04bf70d289ab10.jpg
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης επισκέφθηκε τον νέο Διευθυντή Τροχαίας Θεσσαλονίκης,
cache/resized/2c2a11a237e0087ea7ee8e404dc05d2f.jpg
Οι φονικές πυρκαγιές στην Αττική και η αποσταθεροποίηση του περιβάλλοντος έδωσαν το στίγμα τους με
cache/resized/2f176ca89f132e7067c960b9d0ff1f04.jpg
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης και η Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Κεντρικής
cache/resized/5131ca79b81d88a172d0a2e0567e713b.jpg
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης συναντήθηκε και συζήτησε με τον νέο Διευθυντή Ασφαλείας
cache/resized/ad4d66d8dc40a337c3a36215714c70d3.jpg
Δύο χθεσινές φωτογραφίες δύο διαφορετικοί κόσμοι και αντιλήψεις που συγκρούονται καθημερινά Η

Το ASPApolice.gr χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών Περισσότερα...