Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόταση της Ε.Α.Υ.Θεσσαλονίκης να χρεώνεται και η βραχεία άδεια ως 4η ημέρα, στην λήψη άδειας ειδικού σκοπού.

Τρίτη, 03 Νοεμβρίου 2020 20:00 μέγεθος γραμματοσειράς μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς

Έγγραφο της Ένωσης προς τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ, μέσω ΠΟΑΣΥ, για την χρέωση της βραχείας άδειας στην άδεια ειδικού σκοπού.

 

Τα νέα επιδημιολογικά δεδομένα επανέφεραν την ανάγκη χορήγησης της ειδικής άδειας απουσίας στους Αστυνομικούς που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ή διαμένουν με άτομα που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID- 19.

Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 67 του Ν. 4722/2020, στο άρθρο 25 της από 14/3/2020 Π.Ν.Π., που κυρώθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4682/2020 αναφέρεται ότι: «2. Στους υπαλλήλους που κάνουν χρήση της ειδικής άδειας απουσίας της προηγούμενης παραγράφου και οι οποίοι λόγω της φύσης των καθηκόντων τους δεν δύνανται να εργάζονται εξ αποστάσεως, κάθε τέταρτη ημέρα απουσίας στο σύνολο της εν λόγω άδειας χρεώνεται με κανονική άδεια ή με οποιαδήποτε άλλη άδεια δικαιούται ο υπάλληλος, εκτός της αναρρωτικής, ανεξαρτήτως των προϋποθέσεων χορήγησης των αδειών αυτών».

Ωστόσο, στην υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/2020 από 12/3/2020 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών, αναφέρεται ρητά ότι «Σε περίπτωση που ο υπάλληλος κάνει χρήση της εν λόγω ειδικής άδειας είτε συνεχόμενα είτε διακεκομμένα, οι αρμόδιες Υπηρεσίες Προσωπικού για την αιτιολόγηση της συγκεκριμένης ειδικής άδειας απουσίας, θα υπολογίζουν την άδεια ανά τετραήμερο χρήσης, οπότε και η μία εκ των τεσσάρων συνολικά ημερών απουσίας θα αποτελεί κανονική άδεια».

Η αντίφαση αυτή, έχει προκαλέσει πλειάδα ερωτημάτων ως προς την ερμηνεία και ισχύ των προαναφερόμενων διατάξεων, καθώς μέχρι σήμερα, στο αστυνομικό προσωπικό χορηγείται μόνο η κανονική άδεια για την χρήση της ειδικής άδειας απουσίας και κάθε άλλη άδεια εξαιρείται.

Επειδή, όσο είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, εντός του αστυνομικού προσωπικού υπάρχουν αρκετοί συνάδελφοι, οι οποίοι είτε οι ίδιοι είτε μέλη των οικογενειών τους πάσχουν από σοβαρά νοσήματα, παρακαλούμε να προωθήσετε το αίτημά μας για χορήγηση της ειδικής άδειας απουσίας με χρήση της κανονικής άδειας αρχικά, και μετά την ολοκλήρωση αυτής, με χορήγηση της βραχείας άδειας ή με οποιαδήποτε άλλη άδεια δικαιούται ο Αστυνομικός.

Η ενέργεια αυτή είναι απαραίτητη προκειμένου να διαφυλαχθεί η υγεία συναδέλφων μας και των οικείων τους, καθώς και για να προστατευθεί η δημόσια υγεία από τον κίνδυνο διασποράς του COVID-19.

Κλείνοντας, επισημαίνουμε ότι ανάλογη ερμηνεία του άρθρου έγινε με το υπ’αριθμ. 1647/20/576288 από 16-3-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού ΑΕΑ, βάσει του οποίου το προσωπικό της ΕΛΑΣ που δεν δικαιούται κανονική άδεια εντός του τρέχοντος έτους 2020, δύναται να λάβει την άδεια ειδικού σκοπού με χρήση της βραχείας άδειας.

  

Θεσσαλονίκη, 3 Νοεμβρίου 2020

               

Ο Πρόεδρος                   Ο Γεν. Γραμματέας
ΤΣΑΪΡΙΔΗΣ Θεόδωρος          ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος
6936800701                         6948753589

 

Πηγή: eaythes.gr

Σχετικά Άρθρα

Το ASPApolice.gr χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών Περισσότερα...