Πρόταση της Ένωσης για ηλεκτρονική πληρωμή των τροχονομικών κλήσεων

Τετάρτη, 29 Απριλίου 2020 17:20 μέγεθος γραμματοσειράς μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς

Πρόταση της Ένωσης προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκο ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗ και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ, με κοινοποίηση στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ, μέσω ΠΟΑΣΥ, με θέμα την ανάγκη δημιουργίας συστήματος για την ηλεκτρονική πληρωμή των τροχονομικών κλήσεων.

 

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,

Εν μέσω επέλασης της πανδημίας, ήδη έχει αρχίσει να διαφαίνεται το ντόμινο των επιπτώσεων της σε όλο τον κόσμο. Πολλοί τομείς της καθημερινότητάς μας έχουν μεταβληθεί και όπως φαίνεται, οι αλλαγές ήρθαν για να μείνουν. Όλοι μας, πρέπει να προσαρμοστούμε σε μια νέα πραγματικότητα που προωθεί, μεταξύ άλλων, τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και την εξυπηρέτηση των πολιτών μέσω διαδικτύου.

Ο περιορισμός των μετακινήσεων και των διαπροσωπικών επαφών, επιβάλλουν την δημιουργία ψηφιακών υπηρεσιών για την κατάθεση αιτημάτων, ενστάσεων και πληρωμών. Πλέον, βλέπουμε ότι όλο και περισσότεροι οργανισμοί και φορείς επιταχύνουν τις διαδικασίες προκειμένου να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα.

Οι εξελίξεις δεν πρέπει να προσπεράσουν την Ελληνική Αστυνομία, η οποία είναι ένας οργανισμός που έχει άρρηκτη σχέση με το κοινό και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Σ’ αυτήν την κατεύθυνση, ως ένα πρώτο βήμα για την απλοποίηση των διαδικασιών, θα ήταν αποτελεσματικό να δημιουργηθεί μια ηλεκτρονική φόρμα για τις τροχονομικές κλήσεις.

Η Ένωσή μας κατήρτισε και σας παρουσιάζει ένα περιγραφικό σχέδιο για την ηλεκτρονική πληρωμή τροχονομικών κλήσεων που θα αποδώσει πολλαπλά οφέλη.

Μέχρι σήμερα, η διαδικασία που ακολουθείται επιβάλλει την αυτοπρόσωπη παρουσία του παραβάτη σε μια ή και περισσότερες Υπηρεσίες (ΕΛΤΑ, Αστυνομική Υπηρεσία, Δήμος). Κατόπιν, υπάρχει επικοινωνία των Υπηρεσιών μέσω αλληλογραφίας για την επαλήθευση των πληρωμών. Όλο αυτό έχει ως αποτέλεσμα να προκαλείται ταλαιπωρία και κατασπατάληση προσωπικού χρόνου στους παραβάτες, ενώ παράλληλα δαπανώνται πολλές εργατοώρες για την διεκπεραίωση των απαραίτητων ενεργειών.

Η διαδικασία αυτή, δύναται να αποφευχθεί μέσω της δημιουργίας ενός ηλεκτρονικού συστήματος μέσω cloud (αποθήκευση των δεδομένων σε web server). Δηλαδή, χωρίς κανένα μόνιμο κόστος παρά μόνο τον σχεδιασμό και την εφαρμογή του, ο χρήστης θα εισέρχεται σε έναν ιστότοπο, θα πληκτρολογεί τον κωδικό της τροχονομικής κλήσης του, το σύστημα θα συνδέεται μέσω API (ενδιάμεσο λογισμικό που επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ δύο εφαρμογών) με το σύστημα της Αστυνομίας, θα ταυτοποιεί την κλήση και θα αναγνωρίζει το χρηματικό ποσό που καλείται να πληρώσει ο παραβάτης. Εν συνεχεία, ο πολίτης θα πληρώνει την κλήση του μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας και το σύστημα θα επιβεβαιώνει την πληρωμή, εκδίδοντας απόδειξη πληρωμής. Όλη η επικοινωνία θα γίνεται μέσω ασφαλούς κρυπτογραφημένου διαύλου επικοινωνίας, τόσο για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, όσο και για τις συναλλαγές των χρηστών.

Για το ζήτημα της υποβολής ενστάσεων, θα πρέπει να οριστεί ένας αρμόδιος Αξιωματικός σε κάθε Υπηρεσία, ο οποίος θα εξετάζει την υποβαλλόμενη ένσταση, θα αξιολογεί το περιεχόμενό της, καθώς και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα, και θα εκδίδει απόφαση για την αποδοχή ή όχι αυτής, εντός της προβλεπόμενης χρονικής προθεσμίας. Ο παραβάτης θα ενημερώνεται για την εκδοθείσα απόφαση του αρμόδιου οργάνου μέσω email.

Στο παρακάτω παράδειγμα, παρουσιάζουμε μια τυπική περίπτωση της πρότασής μας για κάποιον πολίτη που έχει παρκάρει παράνομα το όχημά του και του έχει βεβαιωθεί η παράβαση.

Παράδειγμα της ακολουθούμενης διαδικασίας που προτείνουμε:

Βεβαίωση παράβασης από Αστυνομικό κατά τον συνήθη τρόπο.
Την ίδια μέρα ένας αρμόδιος Αστυνομικός από την Υπηρεσία που βεβαιώθηκε η παράβαση, καταχωρεί τον αριθμό της κλήσης, το χρηματικό ποσό που πρέπει να πληρωθεί και τα υπόλοιπα στοιχεία της κλήσης σε μια βάση δεδομένων που είναι συνδεδεμένη με τον ιστότοπο της Αστυνομίας.
Ο πολίτης την επόμενη ημέρα επισκέπτεται το site της Αστυνομίας και επιλέγει «Βεβαιωμένες τροχονομικές παραβάσεις».
Η οθόνη που του εμφανίζεται περιέχει την εξής ερώτηση «Θέλετε να υποβάλλετε ένσταση για κλήση που σας έχει βεβαιωθεί; Αν ναι, πατήστε παρακάτω».
Αν ο χρήστης πατήσει «Ναι», η οθόνη εμφανίζει την φόρμα της υποβολή ενστάσεων, όπου ο χρήστης δηλώνει τον αριθμό της κλήσης, τον αριθμό της πινακίδας του οχήματος και σε ειδικό πεδίο αναγράφει τους λόγους για τους οποίους αιτείται την ακύρωση της κλήσης του. Στο τέλος του πεδίου θα υπάρχει επιλογή για την επισύναψη αρχείων που θα αποδεικνύουν την ορθότητα των ισχυρισμών του παραβάτη. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου για την υποβληθείσα ένσταση θα κοινοποιείται στον χρήστη μέσω email.
Αν ο χρήστης πατήσει «Όχι», η οθόνη εμφανίζει την φόρμα της πληρωμής κλήσεων.
Ο χρήστης δηλώνει τον αριθμό της κλήσης και τον αριθμό της πινακίδας του οχήματος στην αντίστοιχη φόρμα που εμφανίζεται μπροστά του.
Το σύστημα κάνει την ταυτοποίηση (μέσω του συστήματος της Αστυνομίας) και του επιστρέφει την παράβαση και το χρηματικό ποσό στην οθόνη του.
Ο χρήστης πατάει το κουμπί Αποδοχή (αποδεχόμενος την παράβαση), μεταφέρεται σε ασφαλές περιβάλλον πληρωμών και ολοκληρώνει την πληρωμή του. Τέλος, εκδίδεται η απόδειξη πληρωμής, η οποία θα αποστέλλεται και στο email που έχει δηλωθεί από τον χρήστη.
Συμπερασματικά, τα οφέλη μπορούν να αποτυπωθούν ως εξής:

Ο πολίτης

έχει αποφύγει τις ουρές και την ταλαιπωρία,
κέρδισε χρόνο στην συναλλαγή με το κράτος και
δεν ήρθε σε επαφή με κανέναν Αστυνομικό, μειώνοντας τις πιθανότητες μετάδοσης και διασποράς του κορωνοϊού.
Το κράτος

αποκόμισε τα έσοδά του με εύκολο, γρήγορο και ασφαλή τρόπο πληρωμών,
εξοικονόμησε ανθρώπινο δυναμικό και πόρους για την Αστυνομία, τους οποίους μπορεί να διαθέσει σε άλλες υπηρεσίες,
εξασφαλίζει διαφανή τρόπο υποβολής των ενστάσεων,
μπορεί με άμεσο τρόπο να συλλέξει στατιστικά και συγκεντρωτικά στοιχεία σχετικά με τις τροχονομικές παραβάσεις.
Το σύστημα αυτό μπορεί να λειτουργήσει πιλοτικά για τις τροχονομικές παραβάσεις και σταδιακά να επεκταθεί στα υπόλοιπα διοικητικά πρόστιμα. Άλλωστε, ήδη οι ενστάσεις για τα βεβαιωμένα πρόστιμα λόγω της μη τήρησης των μέτρων προστασίας κατά της διασποράς του κορωνοϊού, υποβάλλονται μέσω email, γεγονός που αποδεικνύει την αναγκαιότητα εισαγωγής νέων μεθόδων επικοινωνίας μεταξύ Αστυνομίας-πολίτη.

Κύριοι Υπουργοί,

Αν αναλογιστούμε ότι κάθε μέρα βεβαιώνονται χιλιάδες πάσης φύσεως παραβάσεις σε όλη την ελληνική επικράτεια, η υιοθέτηση της πρότασής μας θα συμβάλει στον εκσυγχρονισμό του Σώματος, στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, στην εισαγωγή νέων ασφαλών μεθόδων επικοινωνίας-πληρωμής και στην επίδειξη αισθήματος ευθύνης και κοινωνικής ευαισθησίας. Όλα τα παραπάνω, θα διαμορφώσουν και θα σηματοδοτήσουν μια νέα ψηφιακή εποχή για την Ελληνική Αστυνομία, η οποία είμαστε σίγουροι ότι θα γίνει αποδεκτή από τους πολίτες με μεγάλη ικανοποίηση.

 

Θεσσαλονίκη, 29 Απριλίου 2020

 

Ο Πρόεδρος

ΤΣΑΪΡΙΔΗΣ Θεόδωρος

6936800701

Ο Γεν. Γραμματέας

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος

6948753589

 

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

  • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ-ΣΥΝΤ/ΚΑ
  • Tags

ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:

Κύρια άρθρα

cache/resized/7c8b24e941e631bcb420681ee838caa1.jpg
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης ευχαριστεί θερμά την εταιρεία «ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ», η οποία
cache/resized/6f3ca76d38c600652897d216f1553c5e.jpg
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης επισκέφθηκε τον Διευθυντή Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης,
cache/resized/0b4b5f2b0b56dda9b72db0c7f0d822ea.jpg
Ντράπηκε μέχρι και η ντροπή... Το δικαστήριο αποφάνθηκε πως ο θάνατος των ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΕΛΗ και
cache/resized/d38d4f19403de5db0a2fb9edf70faa18.jpg
Παρέμβαση για τα θέματα της εγκληματικότητας και των «χίλιων» προβλημάτων, που όπως αναφέρει
cache/resized/73933ecb3ebfd7b1dd1ffc03b068a9f8.jpg
Διάλυση βάρεσε το Α.Τ. Αμπελοκήπων - Μενεμένης!! Παρά τις όποιες ενέργειες της Ένωσης, η
cache/resized/ca6524e44667d5e50053bca9b76b84a5.jpg
Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης επισκέφθηκαν τον
cache/resized/3ea005ab50c4d12857ae99991a5dbb6e.jpg
Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για έκτη συνεχόμενη χρονιά, η Ένωση Αστυνομικών
cache/resized/5e8be3a5df566eadc822622f3a6c64a6.jpg
Αίτημα προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο, μέσω ΠΟΑΣΥ, για είσοδο των

Το ASPApolice.gr χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών Περισσότερα...