ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΩΝ ΤΟΥ Ν. 3686/2008 ΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΤΟΥ ΑΝΘΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΥ, ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 20 ΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ . ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΚΑΤΣΙΜΠΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

1. Στα πλαίσια των συζητήσεων – διεργασιών, που έχουν εδώ και καιρό ξεκινήσει, για την κατάρτιση ενός νέου, δίκαιου και οπωσδήποτε λειτουργικού βαθμολογίου στην Ελληνική Αστυνομία, το οποίο θα

συντελέσει στην άρση οποιονδήποτε αδικιών και στρεβλώσεων του υφιστάμενου βαθμολογίου, θα ήθελα να επισημάνω και να προτείνω τα εξής :


α) Με το άρθρο 20, πργ. 1 του Ν. 2800/2000, καθορίσθηκε η ιεραρχική κλίμακα του αστυνομικού προσωπικού, όπου μεταξύ των άλλων, ορίζεται και ο βαθμός του Αρχιφύλακα. Με το άρθρο 3 του Ν. 3686/2008, προσδιορίζεται ως μοναδικό κριτήριο της αρχαιότητας στον βαθμό του Αρχιφύλακα, η χρονολογία κτήσεως του βαθμού, διευκρινίζοντας όμως παράλληλα, ότι οι μη ανακριτικοί Αρχιφύλακες, είναι πάντοτε νεώτεροι των ομοιόβαθμών τους ανακριτικών. Τι γίνεται όμως όσον αφορά τις δύο (2) κατηγορίες Αρχιφυλάκων που είναι ανακριτικοί υπάλληλοι;


β) Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3686/2008, Αστυφύλακας που έδωσε προαγωγικές εξετάσεις (Π.Δ. 82/2006) και προήχθη στο βαθμό του Αρχιφύλακα μεταγενέστερα από έναν Αρχιφύλακα που προήχθη στον εν λόγω βαθμό (συμπληρώνοντας τα 15 έτη υπηρεσίας), είναι νεότερος κατά αρχαιότητα, καθώς ο βαθμός είναι ένας και μοναδικό κριτήριο για την αρχαιότητα μεταξύ Αρχιφυλάκων ανακριτικών υπαλλήλων, είναι όπως προείπαμε ο χρόνος κτήσης του βαθμού και όχι αν αυτός αποκτήθηκε με ή χωρίς εξετάσεις ή αν ο ένας έχει οργανική θέση Αρχιφύλακα και ο άλλος Αστυφύλακα. Προφανώς ούτε και αν ο ένας φορά σαν διακριτικά του βαθμού του τέσσερεις (4) αργυρές σειρίδες και ο άλλος (3) τρείς, αποτελεί de facto κριτήριο αρχαιότητας, αφού ο βαθμός είναι ένας και μοναδικός. Εντούτοις ο Αρχιφύλακας μέσω εξετάσεων, με την συμπλήρωση πέντε (5) ετών στο κατεχόμενο βαθμό, προάγεται αυτομάτως στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου, ενώ αντίστοιχα ο Αρχιφύλακας που προήχθη στο βαθμό, συμπληρώνοντας 15 έτη υπηρεσίας, θα πρέπει να παραμείνει δέκα (10) χρόνια στον βαθμό του Αρχιφύλακα, μέχρι να προαχθεί σε Ανθυπαστυνόμο, αν και αρχαιότερος σύμφωνα με τα οριζόμενα. Συνεπώς, η προαγωγή του Αρχιφύλακα με εξετάσεις, σε πέντε (5) χρόνια στον βαθμό του Ανθυπαστυνόμου, αντιπαρέρχεται την καθορισθείσα αρχαιότητα στο βαθμό του Αρχιφύλακα και ανατρέπει την ιεραρχία, καθόσον ο μέχρι πρότινος διατάσσων (αρχιφύλακας προαγόμενος στο βαθμό μετά από 15 έτη υπηρεσίας), καθίσταται την επομένη ημέρα διατασσόμενος, χωρίς κανένα αξιολογικό κριτήριο (π.χ. εξετάσεις).

γ) Ειδικότερα οι αστυφύλακες της πρώτης σειράς των πανελληνίων, που το 2011 προήχθησαν στο βαθμό του Αρχιφύλακα, συμπληρώνοντας 15 έτη υπηρεσίας και ήταν αρχαιότεροι των Αρχιφυλάκων, που προήχθησαν στο βαθμό με εξετάσεις το 2012, από φέτος (2017) θα καταστούν εν μια νυκτί, νεώτεροι των τελευταίων, αφού οι Αρχιφύλακες με εξετάσεις του έτους 2012, φέτος θα προαχθούν στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου. Το φαινόμενο αυτό, θα επαναληφθεί αντίστοιχα και σε όλες τις υπόλοιπες σειρές Αρχιφυλάκων, που προέρχονται από Αστυφύλακες του Ν. 2226/1994 (Πανελλήνιες), δημιουργώντας χιλιάδες αδικημένων συναδέλφων, που ενώ κατέχουν απόλυτα το αντικείμενο και τις γνώσεις του βαθμού τους, μετά από 2,5 χρόνια στην Σχολή Αστυφυλάκων (Ανώτερη Σχολή υπερδιετούς κύκλου σπουδών) και ασκώντας επί περίπου μία 20ετία το έργο του ανακριτικού υπαλλήλου στην υπηρεσιακή σταδιοδρομία τους, θα πρέπει να περιμένουν είκοσι πέντε (25) έτη από την κατάταξή τους, για να προαχθούν σε Ανθυπαστυνόμους (άρθρο 9, πργ. 1 Ν.3686/2008), ενώ θα έπρεπε να προάγονται στα είκοσι (20) έτη υπηρεσίας, δηλαδή μετά από πέντε (5) έτη στο βαθμό του Αρχιφύλακα, όπως ισχύει και για τους Αρχιφύλακες με εξετάσεις, προκειμένου να μην διαταράσσεται και η ιεραρχία.

δ) Ενδεικτικό παράδειγμα και ενισχυτικό των επιχειρημάτων, για την επιβεβλημένη τροποποίηση του υφιστάμενου βαθμολογίου που προαναφέρω είναι και το εξής:
- Με τις περσινές (2016) προαγωγικές εξετάσεις των Αρχ/κων (Π.Δ. 82/2006), κάποιος επιτυχών, ονομάσθηκε Αρχιφύλακας εντός του 2017 και σύμφωνα με τα ισχύοντα, αυτομάτως κατέστη αρχαιότερος και διατάσσων ενός Αρχ/κα που προέρχεται από την πρώτη σειρά των πανελληνίων εξετάσεων και έχει το 2017, αισίως εικοσιένα (21) χρόνια υπηρεσίας, εκ των οποίων τα έξι (6) στον βαθμό του Αρχιφύλακα. Τι θα συμβεί λοιπόν σε τέσσερα (4) χρόνια από τώρα, δηλαδή το 2021, όταν ο Αρχ/κας των πανελληνίων εξετάσεων, συμπληρώνοντας είκοσι πέντε (25) χρόνια υπηρεσίας, όπως προβλέπεται στην πργ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 3686/2008, προαχθεί στον βαθμό του Ανθυπαστυνόμου, ενώ ο Αρχ/κας με εξετάσεις, θα πρέπει να περιμένει άλλον ένα χρόνο (το 2022), για να συμπληρώσει πέντε (5) χρόνια στον βαθμό, έτσι ώστε να προαχθεί σε Ανθυπαστυνόμο; Δεν θα διαταραχθεί κατά αυτό τον τρόπο η ιεραρχία; Πώς ο διατάσσων Αρχ/κας με εξετάσεις, θα μετατραπεί σε διατασσόμενο αφού είναι αρχαιότερος; Πως ο διατασσόμενος Αρχ/κας του Ν. 3686/2008, ως Ανθυπαστυνόμος, αυτομάτως καθίσταται αρχαιότερος και διατάσσων;

ε) Προκειμένου λοιπόν να αποφευχθούν όλες οι παραπάνω στρεβλώσεις και αδικίες μεταξύ ομοιόβαθμων συναδέλφων, καθίσταται αδήριτη και επιτακτική η ανάγκη θεσμοθέτησης της προαγωγής των Αρχ/κων του Ν. 3686/2008, που προέρχονται από Αστυφύλακες του Ν. 2226/1994, στον βαθμό του Ανθυπαστυνόμου, με την συμπλήρωση, είκοσι (20) ετών υπηρεσίας, αντί των είκοσι πέντε (25) που ισχύει σήμερα .

στ) Προς τούτο προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 9, πργ. 1 του Ν. 3686/2008, ως εξής: «Οι αστυφύλακες ανακριτικοί υπάλληλοι του Ν. 2226/1994 (ΦΕΚ 122/Α΄) προάγονται στο βαθμό του υπαρχιφύλακα, αρχιφύλακα και ανθυπαστυνόμου με τη συμπλήρωση 10, 15 και 20 ετών πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους, αντίστοιχα».


ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ Βασίλειος, Μέλος ΑΣΠΑ

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

  • ΔΗΜΟΦΙΛΗ
  • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ-ΣΥΝΤ/ΚΑ
  • Tags

ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:

Κύρια άρθρα

cache/resized/c667f4604e7752bd3ba1257c70b7bd2c.jpg
Έγγραφο της Ένωσης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλη ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ, και τον Αρχηγό της
cache/resized/1f60e96997d9a10515fc53ab4ad0539c.jpg
Είναι απόλυτα δικαιολογημένη η αγανάκτηση των δημάρχων στα θέματα ασφάλειας. Αλλά η αλήθεια απέχει
cache/resized/810a278991680b1c31e3151580f4994e.jpg
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης ευχαριστεί θερμά όλους τους συναδέλφους που
cache/resized/fc1c7d35f7241aa00c57f2c3d22ee87a.jpg
Το καλοκαίρι υπήρξαν μαζικές αποχωρήσεις από την Τροχαία Θερμής. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, σταδιακά
cache/resized/d9a4afe6f60e74ed6ba8d08f70f0aeb0.jpg
Με μια πρώτη ματιά φαίνονται δελεαστικές οι αποσπάσεις των αστυνομικών (με έξοδα δημοσίου).
cache/resized/3e2f9dd8aae28e0cf188db9281c407b2.jpg
Έγγραφο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης προς τους Βουλευτές του Νομού Θεσσαλονίκης.
cache/resized/3a10da8e271fb235edcd8e7298b5c27d.jpg
Η Ένωση Αστυνομικών Υπάλληλων Θεσσαλονίκης εκφράζει την οδύνη της για την πρόωρη απώλεια του
cache/resized/bc798ce01c8ba4f698800c451ce2a191.jpg
Η έγγραφη έκκληση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης προς τον Γενικό Αστυνομικό

Το ASPApolice.gr χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών Περισσότερα...