Ανακοίνωση της Ένωσης Ακαρνανίας σχετικά με τον χρόνο εργασίας του Αστυνομικού προσωπικού

Σάββατο, 05 Νοεμβρίου 2016 16:09 μέγεθος γραμματοσειράς μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς

Συνάδελφοι συναδέλφισσες

Την 27-10-2016 και περί ώρα 18:00 στα γραφεία της Ενώσεως μας πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου στο οποίο εκτός διαφόρων θεμάτων

συζητήθηκαν οι καταγγελίες συναδέλφων σχετικά με διάφορες εργασιακές παραβάσεις από την πλευρά της Διοίκησης :

1.του ωράριο εργασίας,

2.την καταπόνηση του Αστυνομικού προσωπικού λόγω των πολλαπλών

μέτρων, τα οποία σε όλες της περιπτώσεις βαπτίζονται ως «έκτακτα» όπως προγραμματισμένοι ποδοσφαιρική αγώνες ,Εθνική επέτειοι κ.α

3. Την παραβίαση της εβδομαδιαίας υπηρεσίας σύμφωνα με το Π.Δ 173/2013

4.την παρότρυνση- διαταγή του Αστυνομικού Διευθυντή προς τους υφισταμένους του Διοικητές υπηρεσιών, που αφορά την μη χορήγηση αδειών και ημερησίων αναπαύσεων.

Στην διάσκεψη του Δ.Σ δόθηκε έμφαση σχετικά με την Δημοσιοποίηση στα Μ.Μ.Ε και Μ.Κ.Δ από πλευράς Φυσικής ηγεσίας των μετακινήσεων της Κ.Α.Μ σε διάφορες Τοπικές Ενότητες της περιοχής μας, πράξη η οποία φέρει πολλαπλούς κινδύνους για την σωματική ακεραιότητα των Αστυνομικών και απειλεί τα αγαθά της ζωής και της ιδιοκτησίας των πολιτών καθώς έρχεται σε αντίθεση με το πνεύμα του ν.3469/2006 άρθρου 8 και 109/1981 γνωμοδότησης του Σ.Τ.Ε που αφορά στα απόρρητα αντικείμενα της εθνικής άμυνας και ασφάλειας της χώρας τα οποία δεν δημοσιεύονται καθ΄ οποιονδήποτε τρόπο.

Συνάδελφοι συναδέλφισσες

Η ένωση μας αποφάσισε ομόφωνα ότι θα προχωρήσουμε σε κλιμακωτές κίνησεις- δράσεις με αρχή αφετηρίας τον διάλογο με την τοπική φυσική ηγεσία για την εύρεση πιθανής λύσης και τέλος εξετάζοντας πάντα τις συνθήκες, θα κλιμακώσουμε τον αγώνα μας και θα προβούμε σε συμβολική διαμαρτυρία έξωθεν της Αστυνομικής Διεύθυνσης.

Enosi akarnanias 2 ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Δ/νση : Οδός Κυριαζή α/α, Αγρίνιο, Τ.Κ. 30100 Τηλ. 2641047782. φαξ. 2641047005 E-mail C:\Documents and Settings\makxri1\Επιφάνεια εργασίας\p1a.jpg

Σύμφωνα πάντα με το άρθρο 2 παρ.1,2,3 και άρθρου 3 παρ. 1,2,3 του καταστατικού μας όπως αυτό πηγάζει από του Νόμους και το Σύνταγμα της Ελλάδος.

Η ένωση μας εξακολουθεί να είναι υπέρμαχη ενός μοντέλου Διοίκησης πιο «ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ» στο οποίο ο «άνθρωπος» Αστυνομικός εκτός από υποχρεώσεις θα έχει και θα απολαμβάνει και δικαιώματα.

Συνεπώς η ηγεσία μας θα πρέπει να ενδιαφέρεται για το ωράριο εργασίας του Αστυνομικού προσωπικού και κατ’ επέκταση για την φυσική και ψυχική οντότητα και οικογενειακή γαλήνη του «Άνθρωπου» Αστυνομικού.

Ζητάμε από (ΕΣΑΣ) τα μέλη μας να μην μένετε μόνο σε προφορικού τύπου καταγγελίες και φωνασκίες αλλά να είστε συνεχώς δίπλα στο Σωματείο ΜΑΣ και να δηλώσετε το ΠΑΡΟΝ σας με όποιον τρόπο αποφασιστεί και χρειαστεί.

Τέλος επειδή η γνώση είναι η μεγαλύτερη δύναμη μας , σας αναλύουμε παρακάτω το σχετικό προεδρικό διάταγμα για το χρόνο εργασίας του αστυνομικού προσωπικού.(Π.Δ 394/2001 όπως τροπ. με Π.Δ 173/2013). Ξεκινώντας αρχικά αναφέρουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1 οι ώρες εργασίες κατά την πενθήμερη εργασία, δηλαδή κατά το χρονικό διάστημα από Δευτέρα έως Παρασκευή κάθε εβδομάδας, είναι: α) οι ώρες που προβλέπονται από το ωράριο εργασίας, το οποίο ισχύει για τις Δημόσιες Υπηρεσίες για όσους εκτελούν γραμματειακή ή γραφική υπηρεσία και υπηρεσία κάθε ειδικότητας ,β) τριάντα δύο (32) ώρες για όσους εκτελούν εξωτερικές ή εσωτερικές υπηρεσίες σε αλλαγές 24ωρης ή 16ωρης ή 12ωρης ή 8ωρης βάσης (αξιωματικοί υπηρεσίας, σκοποί καταστημάτων και κρατητηρίων, αστυνομικοί σκοποί, οδηγοί και πληρώματα αυτοκινήτων, διμοιριών κ.α ),γ) τριάντα (30)ώρες για όσους εκτελούν υπηρεσία μοτοσικλετιστή τάξης ή ασφάλειας και ακίνητου σκοπού ρυθμιστή τροχαίας κίνησης σε αλλαγή 6ωρης βάσης και δ) οι ώρες εργασίας των γραφείων των Δημοσίων Υπηρεσιών για του Διευθυντές, Διοικητές και Προϊσταμένους των Υπηρεσιών. Διαπιστώνουμε δηλαδή ότι κατά τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή ισχύουν τα ως άνω χρονικά όρια εργασίας. Οι ώρες αυτές μπορούν να κατανεμηθούν ισάξια μέσα στη πενθήμερη εργασία ή με βάση το σύστημα εργασίας (αναφέρεται στο άρθρο 1 η διάρκεια υπηρεσίας ως 24ωρη, 16ωρη, 12ωρη, 8ωρη, 6ωρη ή ωράριο λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών ) που θα ορίσει ο Διοικητής της Υπηρεσίας, όπως αναφέρεται στη παράγραφο 2 του άρθρου 1. Αναφέροντας ακόμα πως στις Υπηρεσίες που εφαρμόζονται συστήματα εργασίας εναλλασσόμενων αλλαγών (κυλιόμενο), η τήρηση του προβλεπόμενου χρόνου εργασίας σε εβδομαδιαία βάση, μπορεί να ρυθμίζεται, κατά περίπτωση, με τη χορήγηση μόνο των δικαιούμενων ημερήσιων αναπαύσεων κάθε φορά που ολοκληρώνονται οι αλλαγές εργασίας. Συνεχίζοντας με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου, αναφέρεται ότι η εργασία τις ημέρες πέραν του πενθημέρου (δηλαδή Σάββατο – Κυριακή) μπορεί να επιβληθεί υποχρεωτικά εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν κατά την κρίση των Διοικητών των οικείων Υπηρεσιών. Ο συνολικός χρόνος εργασίας εβδομαδιαίος (δηλαδή από Δευτέρα έως Κυριακή) για τους εκτελούντες υπηρεσία αξιωματικού υπηρεσίας, οδηγών και πληρωμάτων περιπολικών, διμοιριών και όσων αναφέρονται στο παρόν Π.Δ στην παράγραφο 1 στη περίπτωση (β) πρέπει

να είναι σαράντα (40) ώρες, ενώ γραμματειακής υποστήριξης και λοιπών αναφερόμενων στις περιπτώσεις (α) και (δ) σαράντα δυο (42) ώρες και οδηγών μοτοσικλετών και λοιπών αναφερόμενων στην περίπτωση (γ) τριάντα έξι (36) ώρες. Ειδικά με την τροποποίηση της παραγράφου 7 του άρθρου 1 η υπηρεσία ανακοινώνεται’ ‘υποχρεωτικά» σε εβδομαδιαία βάση και ειδικότερα μεχρι της 14.00 κάθε Παρασκευής και καλύπτει όλες τις ημέρες της εβδομάδας ήτοι απο την 06.00 της επόμενης μέχρι την 06.00 της μεθεπόμενης Δευτέρας. Η υπηρεσία αστυνομικών μέτρων για γνωστές συναθροίσεις και συγκεντρώσεις διατάσσεται από τις Υπηρεσίες επιπέδου Διεύθυνσης και άνω τουλάχιστον δυο ημέρες πριν την εκδήλωση αυτών

. Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου η νυκτερινή βάρδια θεωρείται εργασία της ημέρας λήξης αυτής, σε συνδυασμό και με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του παρόντος Π.Δ όπου δεν επιτρέπει την διάθεση του αστυνομικού προσωπικού σε υπηρεσία δυο αλλαγών εντός του ίδιου ημερολογιακού 24ώρου η διπλή νυκτερινή απασχόληση δηλαδή δυο συνεχόμενες ή και παραπάνω νυκτερινές υπηρεσίες δεν επιτρέπονται πλην των περιπτώσεων της παροχής επιπρόσθετης εργασίας που καλύπτεται από την επιφυλακή και τη περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 1 όπου αναφέρεται ότι για την αντιμετώπιση έκτατων και απρόβλεπτων υπηρεσιακών αναγκών, ιδίως τάξης, ασφάλειας ή τροχαίας, με διαταγή του διοικητή αξιωματικού και ύστερα από έγκριση της αμέσως προϊστάμενης του Υπηρεσίας, η οποία χορηγείται κατόπιν ελέγχου της βασιμότητας των προβαλλόμενων λόγων.

Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 αναφέρεται ότι ο επιπρόσθετος χρόνος υπηρεσίας υπολογίζεται στη διάρκεια της εβδομαδιαίας απασχόλησης.

Τέλος αναφέρουμε ότι το αστυνομικό προσωπικό το οποίο εκτελεί υπηρεσία σε αλλαγές 8ωρης ή 6ωρης βάσης δεν διατίθεται σε εκτέλεση νέας υπηρεσίας τις επόμενες δεκαέξι ή δώδεκα ώρες, αντίστοιχα από τη λήξη αυτής πλην των περιπτώσεων της παραγράφου 4 του άρθρου 1 που αναλύθηκαν παραπάνω.

Ως φιλική συμβουλή της Ενωσής μας προς τους ηγέτες μας είναι : «ΜΗΝ ΧΤΥΠΑΤΕ ΤΟ ΦΙΛΟΤΙΜΟ» λειτουργεί ως «μπουμερανγκ!!»

 

                                  Για το Διοικητικό Συμβούλιο

         Ο Πρόεδρος                                           Ο Γενικός Γραμματέας

 

ΡΑΥΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Δημήτριος                                   ΚΩΣΤΑΚΗΣ Αντώνιος

 

 

 

 

https://eayakarnanias.wordpress.com

 

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

THESSpolice

  • ΔΗΜΟΦΙΛΗ
  • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ-ΣΥΝΤ/ΚΑ
  • Tags
ΔΩΡΕΑΝ δυο παιδίατροι για τα παιδιά των μελών της
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης αφουγκραζόμενη τις ανάγκες των μελών της,
Συνεργασία της Ένωσης με την ομάδα Αθλητικής
Συνάδελφοι, Όπως είχαμε ανακοινώσει, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης συνεχίζει
Απαντήσεις σε θέματα που αφορούν
Δεν μπορώ να πάω στην υπηρεσία μου σήμερα λόγω ασθένειας. Τι κάνω;Σε περίπτωση που για
Η μισθοδοσία των Στελεχών των ΕΔ και ΣΑ σε νέα
Τα στελέχη των ΕΔ και ΣΑ που μισθοδοτούνται από το 2010 και μετά μέσω Ενιαίας Αρχής
Τι ισχύει για την υγειονομική και φαρμακευτική
Θεσσαλονίκη, 11 Ιανουαρίου 2016Η Ε.Α.Υ.Θ. ενημερώνει όλους τους συναδέλφους ποιοι είναι
Πρόγραμμα λειτουργίας εξωτερικών ιατρείων 424.
Γνωστοποιήθηκε από τη γραμματεία του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου το πρόγραμμα
Ερωτηματολόγιο για ίδρυση σκοπευτικού συλλόγου
Υπάρχει πρόθεση να δημιουργηθεί Σκοπευτικός Σύλλογος Αστυνομικών Θεσσαλονίκης!Για το λόγο
Το ασφαλιστικό Αστυνομικών. Όρια ηλικίας,
Το ασφαλιστικό Αστυνομικών - Στρατιωτικών. Όρια ηλικίας, υπολογισμός σύνταξης και εφάπαξ,

ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:

Κύρια άρθρα

cache/resized/3a1ef07f3c89e8300c1cd2b9118cb51d.jpg
Με το αίσθημα ευθύνης για τη μελλοντική γενιά και με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς, η
cache/resized/a3509bcca3a922408304b9403713d059.jpg
Τα τελευταία χρόνια, οι εσωτερικές μεταθέσεις εντός της ΓΑΔΘ έχουν ακριβώς την ίδια χροιά. Γι’
cache/resized/c5c8c51d3ceeff9bce04208a8a18856f.jpg
Οι φετινές μεταθέσεις εντός της ΓΑΔΘ αποτύπωσαν τα αξεπέραστα προβλήματα που παρουσιάζουν οι
cache/resized/a4c554868d8b312f5ae60a4927e1b775.jpg
Αυτή την στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη ένα εθνικό δράμα, με απροσδιόριστο ακόμα το μέγεθος της
cache/resized/d5a141963e1620767ba407760b2b9733.jpg
Τα οξυμένα προβλήματα των υπηρεσιών των Σωμάτων Ασφαλείας και του ανθρώπινου δυναμικού αυτών,
cache/resized/26b4c0cf9eeecc5407821c5f9b59c029.jpg
Την 13 Ιουλίου 2018, κατά την έναρξη της τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης
cache/resized/a7ba5150c05c0e8784f5757370de0f75.jpg
Καθίστε παιδάκια μου γύρω μου, να σας πω ένα παραμύθι. Μια φορά κι έναν καιρό που λέτε, ήταν η
cache/resized/2aad4698a8be5a5b9acc6db00fc70e1a.jpg
Αλγεινή εντύπωση προκαλούν στο κλιμάκιο της EUROCOP οι εικόνες ντροπής και αίσχους από το Κέντρο

Το ASPApolice.gr χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών Περισσότερα...